12. Słowniczek

Wielu anglojęzycznych terminów nie tłumaczy się, w związku z czym nomenklatura na początku brzmi dosyć niezrozumiale. Poniżej większość zwrotów ułożona alfabetycznie.   


Around

Podanie na stronę zamkniętą, które podróżuje dookoła markera, tak jak backhand  na backhandową stronę przy force’ie forehand.

Blade

Rzut forehandem lub hammerem, w którym płaszczyzna dysku jest (prawie) pionowa

Break

Udane podanie w kierunku, w którym marker stara się zapobiec

Check

Sygnał, że gra zostaje wznawiana. Może to być między innymi poprzez dotknięcie dysku przez osobę z drużyny broniącej (tap in) lub “ground check” (napastnik dotyka dyskiem ziemi).

Clam

Formacja defensywna, w której trzech obrońców kryje trzech napastników najbliżej dysku, a pozostała czwórka obrońców pozycjonuje się w 4 kierunkach, w których mogą nastąpić cuty.

Crash

Wbiegnięcie w przestrzeń między linią cupa a handlerem w obronie strefowej.

Cup

Struktura defensywna utworzona przez dwa pointy i middle-middle’a.

Cut

Wybiegnięcie w przestrzeń z zamiarem otrzymania podania (w taki sposób, aby obrońca został za plecami)

Cutter

Zawodnik drużyny atakującej biegnący z zamiarem otrzymania podania.

Deep

(przym.) Głęboko w polu, bliżej atakowanego pola punktowego niż bronionego; (rzecz.) pozycja w obronie strefowej odpowiedzialna za krycie cutów w stronę bronionej strefy punktowej; (rzecz.) pozycja w ataku strefowym odpowiedzialna za cuty deep – w stronę atakowanej strefy punktowej.

Deep-deep

Pozycja w obronie strefowej odpowiedzialna za krycie cutów w stronę bronionej strefy punktowej.

Deep cut

cut w stronę atakowanej strefy punktowej, może być poprzedzony fazą cuta w stronę handlera, aby po zwrocie zgubić obrońcę. Zobacz również „under cut”

Dump

Krótkie podanie w stronę bronionej strefy punktowej.

Fill-in

Wykonanie cuta (wybiegnięcie) w przestrzeń właśnie zwolnioną przez innego zawodnika.

Flow

To najlepsza drużyna w Polsce, której trzeba nie lubić za to, że są tacy dobrzy.

FM

Force middle – force naprzemiennie forehand backhand (zmiana następuje w momencie, kiedy podanie przekroczy środek boiska w poprzek) tak, aby zablokować ciałem markera podanie do linii bocznych, a ułatwić rzuty z powrotem w stronę środka boiska.

Force

Ustawienie defensywne, w którym marker stara się swoim ciałem zapobiec rzutom w wyznaczoną stronę boiska.

Force backhand

Ustawienie defensywne, w którym marker stara się swoim ciałem zapobiec rzutom w prawą stronę boiska (patrząc w stronę atakowanej strefy punktowej = blokowanie forehandu osoby praworęcznej).

Force forehand

Ustawienie defensywne, w którym marker stara się swoim ciałem zapobiec rzutom w lewą stronę boiska (patrząc w stronę atakowanej strefy punktowej = blokowanie backhandu osoby praworęcznej).

Force middle

Ustawienie defensywne, w którym marker stara się swoim ciałem zapobiec rzutom do linii bocznej bliższej napastnika z dyskiem.

Force’owana strona

Strona boiska, podanie w którą nie jest blokowane ciałem markera.

Gainer

Podanie zyskujące sporo przestrzeni – zbliżające ofens do strefy atakowanej.

Give and go

Zagranie ofensywne, w którym rzucający natychmiast po podaniu biegnie w stronę gdzie rzucił i otrzymuje podanie zwrotne.

Greatest

Zagranie, w którym adresat podania wyskakuje w powietrze wybijając się z pola, łapie dysk w powietrzu i rzuca (złapane) podanie do kolegi z drużyny zanim wyląduje na outcie.

Hammer

Typ rzutu przy użyciu chwytu forehandowego, w którym dysk jest wypuszczony nad głową i do gory nogami.

Handler

Pozycja w ataku głównie odpowiedzialna za inicjowanie i zarządzanie ofensywnym postępem; zawodnik z dyskiem.

Ho

Horizontal (stack).

Home

Strona boiska, gdzie drużyna rozbiła swój “obóz” (trzyma swoje rzeczy).

Horizontal stack

Ustawienie stacka – linia zorientowana w poprzek boiska.

Huck

Dalekie podanie.

Inside-out

(rzecz.) Podanie na stronę zamkniętą wypuszczone po otwartej stronie markera; (przym.) skręcenie w trajektorii lotu dysku (ze strony forehandowej na backhandową przy rzucie backhandem lub z backhandowej na forehandową przy rzucie forehandem).

Iso

Zagranie izolacyjne; zagrania na konkretnego gracza.

Junk

Każda formacja obronna, która nie jest stricte obroną indywidualną ani strefową; każda obrona, której drużyna atakująca nie rozpoznaje.

Krokodyl

Metoda łapania, w której dysk jest zatrzymywany między dłońmi w trakcie klaśnięcia z gory na dół. (również „Naleśnik”)

Last back

Obrońca (lub atakujący) najdalej w stacku – najbliżej bronionej (lub atakowanej) strefy punktowej; polityka obronna, w której osoba najbliżej bronionej strefy musi być gotowa na dokonywanie switchy, aby zapobiec podaniom do cutterów biegnących w stronę zony.

L-cut

Cut który w pierwszej fazie oddala się od strony handlera z dyskiem, a następnie zmienia kierunek o 45° i wraca horyzontalnie na stronę handler, w szczególności stosowany kiedy handler z dyskiem stoi blisko przedniego pachołka zony atakowanej.

Layout

nurkowanie celem złapania dysku wydającego się poza zasięgiem.

Long cut

patrz “Deep cut”.

Man

Obrona jeden-na-jeden, indywidualna.

Marker

Obrońca kryjący rzucającego (napastnika z dyskiem).

Middle-middle

Pozycja w obronie strefowej, trzecia osoba w cupie, pomiędzy pointami, głównie odpowiedzialna za rzuty poprzez cup.

Naleśnik

Metoda łapania, w której dysk jest zatrzymywany między dłońmi w trakcie klaśnięcia z gory na dół.

Off point

Pozycja w cupie, jeden z dwóch pointów nie markujący handlera z dyskiem.

One-on-one

Styl obrony, w której każdy obrońca ma przypisanego jednego przeciwnika. (również „Man”)

On point

Pozycja w cupie, jeden z dwóch pointów, markujący handlera z dyskiem.

Otwarta

Strona force’owana (na którą atak pozwala wykonać rzut)

Outside-in

Skręcenie w trajektorii lotu dysku (ze strony forehandowej na backhandową przy rzucie forehandem lub z backhandowej na forehandową przy rzucie backhandem).

Poach

Czynność obrońcy, który naumyślnie odsuwa się od swojego napastnika aby tymczasowo wzmocnić obronę w innej części boiska.

Podanie naprowadzające

Podanie w przestrzeń przed cuttera, do którego odbiorca musi przyspieszyć aby je złapać.

Popper

Pozycja w obronie strefowej głównie odpowiedzialna za cuty poprzez i za cupem.

Power position

Pozycja idealna do wykonania dalekiego rzutu w sytuacji kiedy rzucający łapie dysk biegnąc w poprzek boiska lub wzdłuż linii bocznej mając swojego obrońcę za sobą.

Pull

Rzut, który rozpoczyna punkt.

Pułapka

patrz „trap”.

Push pass

Typ rzutu, w którym nie potrzeba brać zamachu za siebie.

Red zone

Część środkowej strefy boiska blisko atakowanej strefy punktowej.

Reset

Krótkie podanie przy wysokim liczeniu mające na celu utrzymanie posiadania.

Scoober

Typ rzutu przy użyciu chwytu forehandowego, w którym dysk jest wypuszczany do góry nogami z backhandowej strony ciała.

Short deep

Pozycja w obronie strefowej zazwyczaj broniąca przestrzeni za cupem.

Side stack

Formacja stacka (linii) przy jednej z linii bocznych pozostawiająca puste prawie całe boisko (mająca na celu zgromadzenie obrońców przy tylko jednej z linii bocznych)

Sky

Wyskoczenie i złapanie dysku, zwłaszcza w towarzystwie zawodnika z przeciwnej drużyny.

Split stack

Formacja stacka, w której dwie grupy graczy ustawiają się w 2 liniach tuż przy dwóch liniach bocznych, mając na celu stworzenie wolnej przestrzeni w środku boiska.

Stack

Formacja ofensywna, w której gracze, którzy nie cutują, tworzą linię w pewnym miejscu na boisku (najczęściej na środku)

Straight (up)

Typ force’u – ustawienie obronne, w którym marker ustawia się dokładnie na wprost rzucającego (nie faworyzuje bardziej ani rzutu backhandem, ani forehandem).

“Strike!”

Okrzyk ostrzegający obronę o nie zablokowanym adresacie podania przy najbliższej linii bocznej.

Strong side

strona force’owana.

Swing

Przemieszczenie dysku z jednej strony boiska na drugą przy użyciu serii rzutów.

Switch

Przejęcie odpowiedzialności w obronnej za napastnika, którego bronił do tej pory inny zawodnik, a w zamian za to “przekazanie” swojego napastnika.

Thrower

Gracz z dyskiem; okrzyk – ostrzeżenie, że dysk jest w rękach dobrego technicznie rzucającego, zagrożenie dalekim rzutem.

Trap

Ustawienie obronne, w którym rzucający znajduje się przy linii i jest force’owany do tej linii; często wymaga współpracy kilku graczy, żeby zamknąć wszystkie opcje rzutu pod różnymi kątami w kierunku środka boiska.

Triangulacja w ataku

Trójkąt formowany przez rzucającego, zamierzonego łapiącego i zamierzone miejsce, w którym złapie od podanie.

Under cut

Cut w stronę handler z dyskiem, może być poprzedzony fazą sprintu w kierunku strefy punktowej, aby po zwrocie zgubić (wyprzedzić) obrońcę.

“Up!”

Okrzyk informujący, że dysk został rzucony (i znajduje się w powietrzu)

Weak side

strona zamknięta.

Weave

Typ ataku, w którym podaniami wymieniają się 3 gracze, a pozostali trzymają się bliżej atakowanej strefy punktowej.

Wing

skrzydłowy; pozycja w obronie strefowej głównie odpowiedzialna za krycie przestrzeni przy linii bocznej; pozycja w ataku głównie odpowiedzialna za otrzymanie podania przy linii bocznej.

Zamknięta

breakside (lub w skrócie “break”) – strona boiska, na którą marker stara się zapobiec podaniu poprzez blokowanie rzucającego ustawieniem swojego ciała.

12-słowniczek (pobierz PDF)

Poprzedni rozdział – 5. Rzucanie – forehand